Om ROT-avdraget

Skattelättnader genom ROT-avdraget

Sedan 1990-talet har privatpersoner i Sverige fått skattelättnader när de anlitar professionella hantverkare för att utföra renoveringar, om- eller tillbyggnationer. Avdraget kontrolleras och handläggs av Skatteverket och varje myndig person som är bosatt i Sverige eller betalar skatt på 90 % av sina totala inkomster har rätt till det. För att få avdraget är det viktigt att företaget man anlitar är registrerat för F-skatt och eftersom Snickare Eskilstuna är det har du en möjlighet att få reducerade arbetskostnader när du anlitar oss.

ROT gäller vid snickeri- och byggarbeten

För att få ett ROT-avdrag när du ger oss ett uppdrag behöver du äga bostaden som vi skall arbeta i och du behöver bo i den åtminstone en tid av året, vilket innebär att det går att få avdraget för arbeten i eller på sommarstugan. Om du äger en bostadsrätt behöver arbetet utföras inuti själva bostaden, det vill säga inte på fasaden eller gården. Bor du däremot i villa omfattas även vissa arbeten utanför fastighetens väggar.

Att ansöka om ROT-avdrag är enkelt hos oss

När du ger oss ett uppdrag som snickare i Eskilstuna vill vi se till att hela processen går så smidigt som möjligt. När det kommer till ROT använder vi oss av fakturamodellen som går ut på att vi drar av 30 % av arbetskostnaderna på fakturan innan vi skickar den till dig.